Advokátska kancelária Karman & Páchnik vznikla v roku 2001 spojením sa advokátov Pavla Karmana a Jána Páchnika.

Účelom vzniku Advokátskej kancelárie Karman & Páchnik je vytvorenie dostatočného odborného zázemia pri poskytovaní právnych služieb.

Pri poskytovaní právnych služieb tieto poskytujeme klientovi osobne a to jednotlivo, prípadne spoločne z dôvodu zachovania odbornosti a kvality právnej pomoci.

Regionálne je naša činnosť zameraná na oblasť severozápadného Slovenska a Bratislavy, pričom podľa potreby sme schopní poskytovať právne služby na celom území Slovenskej republiky.

Pri výkone advokátskeho povolania spolupracujeme s odbornými pracovníkmi z odborov bezprostredne súvisiacich s poskytovaním právnych služieb.

Ambíciou našej advokátskej kancelárie je poskytovanie komplexných právnych služieb v základných odvetviach práva.